JAK JE TO SE VSTUPEM DO KLUBU

JAK JE TO SE VSTUPEM DO KLUBU

Po dlouhých měsících, kdy jsme nemohli být spolu v našem klubu, jsme konečně v běžném provozu a těšíme se na Vás. Vzhledem k vládnímu nařízení jsme ovšem nuceni plnit níže uvedené podmínky všech klientů pro vstup do klubu. Prosíme, aby jste byli trpěliví a společně jsme zvládali tuto nelehkou dobu co nejpříjemněji. 

Buďme Fit!

 
PODMÍNKY PRO VSTUP
Každý BeFiťák se musí prokázat příslušnou podmínkou stanovenou vládním nařízením, předložit ji na recepci klubu a podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
  • BeFiťák absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • BeFiťák absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • BeFiťák byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
  • BeFiťák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • BeFiťák na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
  • BeFiťák ve škole nebo školském zařízení absolvoval podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test

Prosíme všechny BeFiťáky, aby dodržovali hygienická opatření jako jsou například dostatečné rozestupy, důkladné mytí rukou, dezinfekce všech použitých cvičebních pomůcek a strojů.