Právě si prohlížíte JAK JE TO SE VSTUPEM DO KLUBU

JAK JE TO SE VSTUPEM DO KLUBU

Vzhledem k vládnímu nařízení jsme nuceni dodržovat všechna opatření.
Prosíme všechny, aby byli trpěliví, dbali na udělené podmínky pro vstup do klubu, hygienická opatření a nenechali si zkazit chuť ke cvičení a zdravému životnímu stylu.
 
Prosíme, aby jste byli trpěliví a společně jsme zvládali tuto nelehkou dobu co nejpříjemněji. Buďme Fit!
 
PODMÍNKY PRO VSTUP platné od 22.11.2021
Každý BeFiťák se musí prokázat příslušnou podmínkou stanovenou vládním nařízením a předložit ji na recepci klubu.
  • BeFiťák byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
  • BeFiťák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Prosíme všechny BeFiťáky, aby dodržovali hygienická opatření jako jsou například dostatečné rozestupy, důkladné mytí rukou, dezinfekce všech použitých cvičebních pomůcek a strojů a zakrytí dýchacích cest.