JAK JE TO SE VSTUPEM DO KLUBU

JAK JE TO SE VSTUPEM DO KLUBU

Po dlouhých měsících, kdy jsme nemohli být spolu v našem klubu, jsme konečně v běžném provozu a těšíme se na Vás. Vzhledem k vládnímu nařízení jsme ovšem nuceni plnit níže uvedené podmínky všech klientů pro vstup do klubu. Prosíme, aby jste byli trpěliví a společně jsme zvládali tuto nelehkou dobu co nejpříjemněji. 

Buďme Fit!

 
PODMÍNKY PRO VSTUP
Každý BeFiťák se musí prokázat příslušnou podmínkou stanovenou vládním nařízením, předložit ji na recepci klubu a podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
  • BeFiťák absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • BeFiťák absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • BeFiťákovi byl plně očkován proti onemocnění COVID-19 a po dokončeném očkování uplynula lhůta 14 dní, nebo
  • BeFiťák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • BeFiťák se otestuje na recepci klubu POC testem na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, nebo
  • BeFiťák se otestuje na recepci klubu vlastním testem na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2

Prosíme všechny BeFiťáky, aby dodržovali hygienická opatření jako jsou například dostatečné rozestupy, důkladné mytí rukou, dezinfekce všech použitých cvičebních pomůcek a strojů.